Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
או צלצלו:
077-3435395

תרגום פרוטוקולים קליניים

 

ביירון שירותי תרגום מספקת תרגום של פרוטוקולים קליניים לשפות שונות. החברה מציעה לספק תרגום תקף של פרוטוקולים קליניים עם גיבוי תרגום.

הספונסר של כל ניסוי קליני מפתח בדרך כלל פרוטוקול קליני מפורט. הפרוטוקול הקליני מתאר את מטרת הניסוי, מסביר כיצד הניסויי יערך, וכיצד התוצאות ינותחו. ועדת האתיקה חייבת לבחון את הפרוטוקול בטרם תחילת הניסוי. הפרוטוקולים מוכנים בהתאם לקווי ההנחיות לפרקטיקה קלינית המקובלים מבחינה בינלאומית, שפותחו על ידי הועידה הבינלאומית להרמוניזציה (ICH). חלק מהמדינות דורשות את הגשתו של תרגום של הפרוטוקול הקליני כדי לבצע את הניסוי הקליני. לעיתים מספיקה הגשתה של תמצית.

למתרגמי חברת ביירון ניסיון וידע אשר יבטיחו לך כי התרגום ייעשה בצורה המדויקת והאיכותית ביותר.

  תרגום פרוטוקולים קליניים

על מנת להצטרף למגוון הרחב של לקוחות פרטיים וציבוריים המרוצים משירותיה האיכותיים של חברת ביירון צור עמנו קשר לקבלת הצעת מחיר חינם לתרגום טפסי הפרוטוקולים הקליניים הדרושים לך. 

קישורים מומלצים: תרגום תוויות תרופת המחקרתרגום ניסויים קלינייםתרגום טפסי הסכמה מדעת, תרגום רפואי 

לקוחות:
תנובה