Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
או צלצלו:
077-3435395

תרגום טפסי הסכמה מדעת

 

ביירון שירותי תרגום מספקת תרגומים מורשים של טפסי הסכמה מדעת לשפות שונות.

חברות תרופות שמבצעות ניסויים קליניים בינלאומיים דורשות שהניסויים הקליניים יבוצעו בהתאם לדרישותיה של אמנת הלסינקי. ועדות אתיקה אלו דורשות שטפסי ההסכמה מדעת יהיו בשפה המובנת לאנשים המשתתפים בניסוי. דרישה זו כוללת תרגום של טפסי ההסכמה מדעת לשפה המקומית.

למתרגמי חברת ביירון ניסיון וידע אשר יבטיחו לך כי התרגום ייעשה בצורה המדויקת והאיכותית ביותר.

 תרגום טפסי הסכמה מדעת

על מנת להצטרף למגוון הרחב של לקוחות פרטיים וציבוריים המרוצים משירותיה האיכותיים של חברת ביירון צור עמנו קשר לקבלת הצעת מחיר חינם לתרגום טפסי ההסכמה מדעת. 

 

 קישורים מומלצים: תרגום תוויות תרופת המחקרתרגום ניסויים קליניים, תרגום פרוטוקולים קלינייםתרגום רפואי
לקוחות:
תנובה