Please let us know your name.
Please let us know your email address.
Please write a subject for your message.
או צלצלו:
077-3435395

אנגלית מדוברת - רכוש ביטחון עצמי ושטף דיבור עם מיטב המורים

הקניית ביטחון עצמי ושטף דיבור

אנגלית היא השפה המדוברת ביותר בעולם והשפעתה ניכרת בכל תחומי החיים. בואו ללמוד אנגלית מדוברת ולהעצים את שטף הדיבור שלכם באנגלית.

מיומנויות אנגלית מדוברת

קורס אנגלית זהמיועד לאנשים שנמצאים בקשר שוטף עם דוברי אנגלית, לאנשי עסקים מתחומים שוניםולכל מי שמעוניין לשפר את היכולות שלו ואת הביצועים שלו באנגלית. מטרת הקורס היא להגביר את הביטחון העצמי ואת שטף הדיבור באנגלית ולהקנות אוצר מילים עשיר יותר שמתאים לעיסוקו של הלומד ולעולמו. בהתאם לקצב שלכם ולמערכת השעות שנוחה לכם - ייעצבו עבורכם מיטב המורים קורס באנגלית מדוברתשיעשיר את עולמכם, יאפשר לכם להרחיב את העסקים שלכם ויסייע לכם לשפר את התקשורת בשפה האנגלית.

אנגלית מדוברת


ללמוד תרבות

הקורס לוקח בחשבון את האנשים בעלי השפה הזרה שאיתם מתמודד הלומד ושם דגש מיוחד על הבדלי התרבויות, על דרכים להימנע מאי-הבנות נפוצות ועל למידת ביטויים מיוחדים.

שיפור התקשורת העסקית

בקורס ניתן לשלב מודולים שמיועדים ללקוחות עסקיים מתוך קורס האנגלית העסקית אשר מתייחסים לניהול שיחות ועידה בינלאומיות ולהשתתפות בהן ולהצגת החברה ומוצריה באופן משכנע באנגלית. כמו כן יושם דגש על הגשת מצגות באנגלית, על ניהול ישיבות באנגלית ועל הדמיית מפגשים עסקיים באנגלית .

ללמוד אנגלית מדוברת

בואו ללמוד אנגלית מדוברת במגוון רחב של נושאים שמועברים על ידי מורים איכותיים באמצעות שיטה ייחודית ללימוד אנגלית. התקשרו עכשיו ונספר לכם מדוע חברות מובילות בישראל בוחרות בביירון.

 

 

תרגום

קישורים מומלצים: לימוד אנגלית, אנגלית מדוברת, אנגלית דיבור, אנגלית שיחה, שטף דיבור באנגלית

לקוחות:
תנובה